PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Hunedoara: ANL a recepţionat 9 locuinţe de serviciu în oraşul Uricani

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) a recepţionat în oraşul Uricani nouă locuinţe de serviciu, valoarea investiţiei fiind de 2.507.457,13 lei, inclusiv TVA, informează joi un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA).

Potrivit sursei citate, este vorba despre trei garsoniere şi şase apartamente cu două camere care au fost construite în amplasamentul din aleea Jiului, pe un regim de înălţime P+2E (parter+2 etaje).

„Până în prezent, ANL a finalizat, în cadrul programului ‘Construcţia de locuinţe de serviciu’, 16 apartamente în oraşul Babadag (judeţul Tulcea), 16 apartamente în municipiul Dorohoi (judeţul Botoşani), 15 apartamente în municipiul Curtea de Argeş, 16 apartamente în municipiul Orăştie (judeţul Hunedoara), 30 de locuinţe în oraşul Haţeg (judeţul Hunedoara), 24 de apartamente în municipiul Bistriţa, 16 apartamente în oraşul Aleşd (judeţul Bihor), 16 apartamente în oraşul Ineu (judeţul Arad) şi 30 de apartamente în municipiul Suceava. Alte 206 locuinţe de serviciu se află în execuţie efectivă în judeţele: Alba (22), Argeş (50), Călăraşi (30), Dolj (20), Harghita (24 ), Ilfov (30), Tulcea (10) şi Vaslui (20)”, se arată în comunicatul MDLPA.

Aceeaşi sursă precizează că programul, iniţiat de MDLPA şi aprobat prin H.G. nr. 719/2016, are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu pe baza propunerilor primite de către ANL, de la autorităţile administraţiei publice locale şi centrale.

Beneficiarii sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care le preia în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. În cadrul acestuia pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate.

Locuinţele de serviciu construite vor fi repartizate personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora. Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. Locuinţele de serviciu construite prin programul implementat de ANL nu pot fi vândute.

De asemenea, instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

Sumele necesare finanţării programului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE