PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiect de asigurare a continuităţii serviciului de transport public prestat de SC Regio Serv Transport SRL, în atenţia CGMB

Un proiect de hotărâre care îşi propune asigurarea continuităţii serviciului de transport public prestat de SC Regio Serv Transport SRL se regăseşte pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi.

Proiectul de act normativ prevede avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pentru 10 ani, SC Regio Serv Transport SRL, în Bucureşti şi Ilfov.

În prezent, SC Regio Serv Transport SRL transportă călători în baza unui contract de delegare din mai 2021, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), pentru un an.

Proiectul de hotărâre acordă mandat special primarului general al Capitalei să semneze contractul de delegare a gestiunii pentru 10 ani. Valoarea contractului este de aproape 31,9 milioane de lei fără TVA, reprezentând echivalentul remuneraţiei pentru operatorul de transport.

SC Regio Serv Transport SRL are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a asigura călătorilor un grad ridicat de siguranţă, fără a se limita la: menţinerea iluminării constante a mijloacelor de transport în procent de 100% din sistemul de iluminat prevăzut în respectivul vehicul; afişarea în locuri vizibile din mijloace de transport de informaţii despre cum trebuie acordată asistenţă în cazuri urgente; luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în funcţionarea serviciului public de transport călători; menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de climatizare (aer condiţionat) din vehicul, prevede propunerea de contract de delegare a gestiunii.

Reprezentanţii SC Regio Serv Transport SRL trebuie ca, în şase luni de la semnarea contractului, să iniţieze demersuri în vederea implementării şi certificării sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

SC Regio Serv Transport SRL are obligaţia să asigure afişarea în vehicule, în staţii, pe site-ul propriu, precum şi pe toate canalele electronice de plată a modalităţilor prin care călătorii pot face reclamaţii sau propuneri.

Operatorul de transport va plăti de despăgubiri către entitatea contractantă, TPBI, pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii transportului public. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE