PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Caietul de sarcini pentru delegarea colectării şi transportului deşeurilor, adoptat de CL

Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în sectorul 6 a fost aprobat de Consiliul Local în şedinţa de luni.

Totodată, Consiliul Local a aprobat modelul contractului de delegare a gestiunii colectării şi transportului deşeurilor municipale în sectorul 6.

„Necesitatea delegării prin concesionare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a fost argumentată prin Studiul de oportunitate aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6 prin HCL 278/21.12.2021 şi prin HCL 19/10.02.2022. Ca urmare a Studiului de oportunitate s-a decis ca o parte din activităţile componente ale serviciului de salubrizare să fie delegate unui operator de drept privat, iar o parte să fie încredinţate sub forma gestiunii directe unei structuri aparţinând Sectorului 6”, stipulează hotărârea.

Conform sursei citate, vor fi încheiate două contracte de delegare. Unul va fi atribuit unui operator privat prin licitaţie publică, conform prevederilor Legii nr. 100/2016. Altul va fi dat direct unui operator deţinut de autoritatea locală.

Activităţile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării de gestiune către operatorul privat sunt: colectarea şi transportul separat al deşeurilor municipale şi similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.

Forma de delegare prin concesionare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în sectorul 6, cât şi activităţile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării de gestiune către operatorul privat au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 21 decembrie 2021.

„Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea serviciului de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenite de la agenţii economici şi instituţiile publice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din Sectorul 6 care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel local sau naţional, colectarea separată a deşeurilor, reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, precum şi atingerea ţintelor de reducere a cantităţii de deşeuri depozitate”, se menţionează în hotărâre. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE