PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiectul Codului urbanismului, în transparenţă decizională; fără autorizaţie de construcţie pentru case fără etaj la sate

Proiectul de act normativ privind legea de aprobare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, cu proceduri simplificate, care va acorda cetăţenilor şi autorităţilor statului proceduri reduse ca termen, cu birocraţie mult redusă, a fost prezentat, miercuri, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit proiectului, elaborat de MDLPA, locuinţa unifamilială construită pentru nevoi personale din mediul rural, fără subsol şi fără etaj, până la 150 de mp, pe bază de proiecte proprii întocmite de specialişti, va putea fi doar notificată, fără a mai fi necesară autorizaţia de construcţie, modificare valabilă şi pentru închiderea balcoanelor.

Propunerea a intrat în transparenţă decizională şi va fi publicată pe site-ul MDLPA, urmând să fie organizate cel puţin două dezbateri pe marginea acesteia.

Într-o conferinţă de presă, ministrul Cseke Attila a argumentat că reglementările principale din acest domeniu sunt din 1991, acestea fiind modificate de-a lungul timpului de foarte multe ori, astfel încât acestea trebuie unificate şi codificate.

„Este vorba despre 10 acte normative astăzi aflate în vigoare, care vor fi unificate şi codificate prin acest proiect al Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. (…) Noi propunem câteva proceduri, respectiv reforme esenţiale, schimbare de viziune în abordarea autorizării construcţiilor şi în domeniul urbanismului, astfel încât să avem proceduri mult simplificate. În primul rând, este vorba despre faptul că oamenii nu vor mai fi plimbaţi la ghişee. (…) Foarte mult se va introduce partea digitală. Se vor putea depune şi cereri în online. Foarte important – nu va fi fenomenul avizării în cascadă”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a subliniat că, în prezent, elaborarea şi avizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) durează între trei şi cinci ani, în condiţiile în care legea prevede că un PUG este valabil timp de 10 ani.

„Şi avem după aceea în cascadă prelungirea acestuia. Cel mai bun exemplu este Bucureştiul, unde PUG-ul este cel din 2000. (…) Nu vom mai avea avizare în cascadă, pentru că va fi la nivel local, respectiv la nivel central, prin MDLPA, o procedură prin care, practic, printr-o singură comisie de la nivel local, respectiv de la nivel central, se iau toate avizele de la autorităţile care trebuie să dea aceste avize. (…) Termenul total de obţinere a autorizaţiei de construcţie va fi de 65 de zile. Termenul de realizare asumat prin PNRR este sfârşitul anului 2023”, a precizat ministrul.

Proiectul prevede crearea unei platforme digitale care va conţine toate datele şi informaţiile, prin intermediul acesteia certificatul de urbanism putând fi emis în cinci zile, iar acordul unic în 45 de zile. „În loc de a lua 10 avize de la 10 autorităţi, se va emite un singur acord care va conţine aceste avize. Acordul unic este obţinut de către beneficiar şi în format digital, astfel încât să nu trebuiască să pierdem timpul cu depunerea hârtiilor”, a adăugat Cseke Attila.

Registrul naţional al construcţiilor, care va fi interconectat cu platforma digitală naţională, va conţine datele cu privire la toate construcţiile autorizate în România de acum înainte, indiferent dacă este finanţare publică sau privată.

„Se vor introduce noi concepte prin Codul urbanismului: Planul Urbanistic General, respectiv Planul Urbanistic Zonal al zonelor metropolitane. Ştiţi că avem proiectul zonei metropolitane, care este în transparenţă decizională şi pe care îl vom înainta Guvernului şi apoi Parlamentului spre adoptare, proiect important. (…) Vom avea alte elemente de noutate, de exemplu simplificarea procedurilor de autorizare pentru obiectivele de mobilitate urbană, care vor fi putea fi amplasate pe baza unui simplu aviz de amplasare”, a spus ministrul, printre exemplele date de acesta fiind spaţiile de parcare pentru biciclete şi trotinete, punctele de încărcare pentru vehiculele electrice.

O altă noutate cuprinsă în proiectul noului Cod urbanistic este introducerea unei notificări către primării în cazul anumitor construcţii care nu vor mai necesita autorizaţie de construire, acest sistem simplificat urmând să se aplice pentru garaje, pentru terase acoperite, bucătării de vară, chioşcuri care nu depăşesc 20 de mp. De asemenea, locuinţa unifamilială construită pentru nevoi personale din mediul rural, fără subsol şi fără etaj, până la 150 de mp, pe bază de proiecte proprii întocmite de specialişti, va putea fi doar notificată, fără a mai fi necesară autorizaţia de construcţie. Nici pentru închiderea balcoanelor la apartamentele din blocuri nu va mai fi necesară această autorizare, ci doar o notificare simplă din partea beneficiarului, respectiv proprietarului apartamentului, a precizat Cseke Attila.

Potrivit noului proiect, studiul de fezabilitate va deveni un studiu referitor la necesitatea construcţiei şi proiectul tehnic este cel care va determina indicatorii tehnici şi economici ai investiţiei respective.

„Toate aceste reglementări au fost discutate cu asociaţiile profesionale, cu structurile asociative ale autorităţilor locale. Asta nu presupune că în procedura de transparenţă decizională ele nu pot fi îmbunătăţite. Vom face două dezbateri publice pe acest subiect, după care dorim să intrăm în şedinţa de Guvern pentru a aproba acest proiect şi să-l supunem adoptării Parlamentului”, a menţionat ministrul Dezvoltării.

La proiectul noului Cod al teritoriului, urbanismului şi construcţiilor a lucrat un grup format din reprezentanţi ai autorităţilor centrale, ministere, organizaţii profesionale ale arhitecţilor, alte categorii profesionale, structuri asociative ale autorităţilor locale, reprezentanţii grupurilor parlamentare, respectiv ai comisiilor de administraţie din Parlament. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE