PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Brăila: Peste 38 milioane lei pentru reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă

Peste 38 milioane lei, din care 15 milioane reprezintă fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, vor fi investite în reabilitarea corpului A al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila.

Contractul de finanţare europeană pentru Reabilitare şi anvelopare Pavilion A Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila a fost semnat vineri de preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, şi de directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Luminiţa Mihailov, termenul de implementare fiind de 22 luni după semnarea contractului de finanţare.

Fondurile europene au fost obţinute prin POR, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.

Potrivit fişei de proiect, „obiectivul general al proiectului în reprezintă reabilitarea şi eficientizarea energetică a construcţiilor C1, C2 şi C3 aferente Pavilionului A al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creşterea performanţei energetice a clădirilor, ceea ce are ca efect reducerea consumului energetic pentru încălzirea spaţiilor utilizate, reducerea costurilor de întreţinere şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea spaţiilor.

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi pacienţii şi personalul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, iar cei indirecţi populaţia judeţului Brăila prin îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a cazurilor şi de acordare a asistenţei medicale.

Valoarea totală a proiectului de reabilitare a corpului A al SJU Brăila este de 38,611,006.91 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate prin POR de 14,950,493.44 lei, restul sumei fiind asigurată de la bugetul naţional şi de la cel al Consiliului Judeţean.

Anul trecut, Consiliul Judeţean Brăila a alocat 18 milioane de lei pentru reabilitarea SJU, iar în ultimii patru ani au fost investiţi peste 15 milioane lei pentru dotarea unităţii cu aparatură medicală performantă. AGERPRES 

ALTE ȘTIRI RECENTE