PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Alba: Cel mai mare centru de recuperare neuropsihiatrică pentru adulţi va fi restructurat

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi (CRRN) Galda de Jos, cel mai mare de acest gen din judeţ, va fi restructurat în baza unui plan adoptat, joi, de consilierii judeţeni, ca urmare a unei solicitări în acest sens înaintată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Prin Planul de restructurare al CRRN Galda de Jos, document avizat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, pentru perioada 2022-2023 au fost planificate etapele de restructurare, a resurselor financiare, materiale şi umane, şi au fost identificate modalităţile de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativele de tip familial sau rezidenţial, precum şi măsurile şi aspectele tehnice aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada menţionată.

În acest an, clădirea în care va funcţiona unitatea rezidenţială va fi recompartimentată şi dotată corespunzător pentru un număr de maximum 50 de persoane adulte cu dizabilităţi, acestea urmând să aibă acces la toate resursele existente în comunitate şi să-şi poată valoriza dreptul de participare la activităţile derulate în comunitate.

„Serviciile vor asigura persoanelor cu dizabilităţi condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor”, se arată în documentaţie.

Potrivit expunerii de motive, la data de 31 decembrie 2021, în CRRN Galda de Jos beneficiau de servicii un număr de 96 de persoane adulte cu dizabilităţi, numărul acestora fiind cu mult mai mic faţă de anul 2004 când a fost înfiinţat serviciul social de tip rezidenţial organizat în structura DGASPC, când erau 380 de beneficiari. Numărul mare de beneficiari ocrotiţi în centru la vremea respectivă a impus identificarea unor soluţii alternative de găzduire, astfel că, începând cu anul 2007, s-au înfiinţat noi unităţi rezidenţiale cu cazare, unde au fost transferaţi beneficiari din cadrul CRRN Galda de Jos.

Prin intermediul proiectelor finanţate din fonduri PHARE, în anul 2007, la nivelul judeţului Alba s-au înfiinţat 12 unităţi rezidenţiale, de tipul locuinţe maxim protejate, în care au fost transferaţi şi beneficiari din categoria persoanelor adulte cu dizabilităţi ocrotite în CRRN Galda de Jos. În perioada 2009 – 2018, cu sprijinul Fundaţiei HHC România, s-au înfiinţat încă 7 locuinţe protejate, în care, de asemenea, au fost transferaţi beneficiari şi din CRRN Galda de Jos.

Centrul din Galda de Jos funcţionează din anul 1985, fiind structurat pe amplasamentul unui fost castel. În anul 1985 au fost transferate aici 165 de persoane adulte de la Secţia psihiatrie cronici Alba Iulia, aşezământul aflându-se la vremea respectivă în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap Bucureşti. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE