PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Lege promulgată/Primăriile, exceptate şi de la chiria pentru componentele de transmisie ale echipamentelor amplasate pe stâlpii reţelelor de energie

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, un act normativ pentru modificarea Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, noile reglementări vizând excluderea de la obligaţia de plată către proprietarul reţelelor de distribuţie a unităţilor administrativ-teritoriale nu doar pentru echipamentele electronice de supraveghere video montate, ci şi pentru componentele de transmisie ale acestora.

„Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video, cât şi componentele necesare funcţionării acestor echipamente în scopul pentru care au fost instalate, incluzând, dar fără a se limita la sisteme de transmisie date, echipamente de alimentare cu energie electrică, cabluri şi accesorii pentru fixarea acestora, pe stâlpii reţelelor de distribuţie a energiei electrice din patrimoniul operatorilor de distribuţie concesionari, cu obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, fără obligaţia de plată către proprietarii reţelelor”, prevede actul normativ. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE