PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Protocol de colaborare între Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi Ordinul Arhitecţilor din România pentru susţinerea turismului rural

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a încheiat, la începutul lunii martie, un protocol de colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România (O.A.R.) cu scopul de a îmbunătăţi imaginea şi calitatea structurilor de primire turistică şi a staţiunilor turistice în mediul rural.

În baza acestui protocol, O.A.R. acordă cu titlul gratuit, pe o perioadă de trei ani, dreptul de utilizare a Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul locului mediului rural în vederea promovării lor de către M.A.T. pe platformele online pe care le deţine şi în cadrul evenimentelor pe care le organizează.

„Mulţumesc reprezentanţilor O.A.R. pentru deschiderea acestui parteneriat printr-un prim protocol de colaborare, care îşi propune să crească gradul de conştientizare al specificului turismului rural. În următoarele săptămâni vom realiza o campanie de promovare a arhitecturii tradiţionale, campanie destinată antreprenorilor români, prin promovarea autenticului, a patrimoniului românesc şi a produselor turistice din mediul rural.” a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Cele 53 de Ghiduri pentru încadrarea în specificul locului mediului rural pot fi accesate aici: https://oar.archi/buna-practica/ghiduri-de-arhitectura/.
Aceste documente cuprind seturi de reguli uşor de aplicat şi au rolul de a oferi linii directoare tuturor celor care doresc să construiască sau să revitalizeze patrimoniul construit în mediul rural. Obiectivele acestor documente elaborate de către O.A.R. sunt de a păstra spiritului aşezărilor rurale din România şi de a creştere calitatea vieţii în mediul rural, conservând tradiţiile şi peisajul cultural existente. Investitorii din turism şi unităţile teritorial administrative sunt printre beneficiarii acestor ghiduri care propun educarea în sensul realizării proiectelor cu respectarea principiilor de dezvoltare durabilă.

ALTE ȘTIRI RECENTE