PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a delegat atribuţii viceprimarilor

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a semnat două dispoziţii în baza cărora o serie de atribuţii au fost delegate celor doi viceprimari: Stelian Bujduveanu şi Horia Tomescu, potrivit AGERPRES.

Conform celor două dispoziţii publicate pe site-ul PMB, începând cu data de 8 martie, se deleagă celor doi viceprimari o serie de atribuţii, inclusiv aprobarea organizării examenelor/concursurilor de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante şi de promovare a personalului.

* Lui Stelian Bujduveanu i-au fost delegate atribuţiile privind:

– Direcţia Patrimoniu;
– Direcţia Transporturi, cu excepţia Serviciului Autorizări Auto;
– Administraţia Fondului Imobiliar;
– Administraţia Străzilor;
– Cabinetul viceprimarului.

Celelalte atribuţii derivate din calitatea de ordonator principal de credite sunt exceptate de la delegare.

Totodată, i-a fost delegată coordonarea următoarele direcţii, administraţii şi activităţi:

– Direcţia Urmărire Investiţii din cadrul Direcţiei Generale Investiţii;
– Serviciul Învăţământ Turism din cadrul Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism, în ceea ce priveşte partea de turism;
– Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane;
– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti;
– Asociaţia Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov;
– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti;
– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti Ilfov;
– Societatea de Transport Bucureşti.

* Lui Horia Tomescu i-au fost delegate atribuţiile cu privire la:

– Direcţia Generală Situaţii de Urgenţă, Statistici şi Strategii;
– Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
– Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, cu excepţia încheierii contractelor de închiriere, concesiune, vânzare-cumpărare, asociere între ALPAB şi terţi privind patrimoniul;
– Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
– Cabinetul viceprimarului.

Totodată, i-a fost delegată coordonarea următoarelor direcţii, administraţii şi activităţi:

– Direcţia de Mediu;
– Serviciul de Învăţământ, Turism, în ceea ce priveşte partea de învăţământ;
– Direcţia Spaţiu Locativ şi cu altă Destinaţie;
– Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Proedus;
– Clubul Sportiv Municipal Bucureşti;
– Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti;
– Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti;
– Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti.

Viceprimarii vor avea obligaţia de a-l informa lunar pe primarul general cu privire la toate aspectele sesizate în desfăşurarea activităţii structurilor organizatorice şi a instituţiilor şi serviciilor publice care le sunt delegate. Documentele emise de către structurile organizatorice şi instituţiile şi serviciile publice amintite se vor semna de către viceprimari. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE