PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării deschide apelurile de proiecte pentru reţelele de gaze finanţate prin ”Anghel Saligny”

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea PNI „Anghel Saligny“, pentru categoria de investiții prevăzută la articolul 4 aliniatul (1) litera e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  numărul 95/2021 vor apărea în Monitorul Oficial al României Partea I, la începutul săptămânii viitoare, potrivit unei adrese a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Se pot depune cererile de finanțare pentru obiectivele de investiții din următoarele categorii:

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale;

b) extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale;

c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Cererile de finanțare se pot depune în platforma digitală creată cu această destinație, care va putea fi accesată la adresa: investitii.mdlpa.ro, după publicarea în Monitorul Oficial, conform ghidului de înregistrare a cererii de finanțare în aplicația digitală a Programului National de lnvestiții „Anghel Saligny“, care va fi disponibil atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mdlpa.ro), cât și în platforma electronica „investitii.mdlpa.ro“.

Cererile de finanțare se pot depune într-o perioadă de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar selecția obiectivelor de investiții se va realiza, ulterior acestei perioade de depunere a cererilor de finanțare, pe baza criteriilor de prioritizare prevăzute în Normele metodologice. Astfel, repartizarea sumelor de la bugetul de stat nu se va realiza conform principiului „primul venit – primul servit“. Toate cererile de finanțare depuse în termenul legal de 45 de zile vor fi luate în considerare la aplicarea criteriilor de prioritizare, indiferent de data înregistrării cererii de finanțare.

(sursa foto udmr.ro)

ALTE ȘTIRI RECENTE