PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Mureş: Ajutor de stat de 5.585.000 lei pentru Aeroportul Transilvania

Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, luni, o hotărâre pentru acordarea unui ajutor de stat în valoare de 5.585.000 lei Aeroportului Transilvania din Târgu Mureş, pentru acest an, potrivit AGERPRES.

„Se aprobă ajutorul de stat pentru R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, pe anul 2022, în cuantum de 5.585.000 lei, din care: 3.600.000 lei, în vederea acoperirii deficitului de finanţare înregistrat la activitatea de exploatare; 1.985 000 lei în vederea acoperirii deficitului de capital pentru finanţarea investiţiilor aferente activităţii aeroportuare”, se precizează în hotărârea CJ Mureş.

De asemenea, au fost aprobate sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice aeronautice, pe acest an, în cuantum de 4.005.000 lei, din care 3.400.000 lei pentru acoperirea deficitului de finanţare pentru activitatea de funcţionare, 605.000 lei necesar acoperirii deficitului de capital pentru finanţarea investiţiilor aferente activităţilor neeconomice.

CJ Mureş a mai aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş pe 2022. În proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, Regia a prevăzut o creştere a veniturilor totale cu 24% faţă de anul 2021, adică de 14.295.000 lei.

„Această creştere se datorează creşterii veniturilor proprii cu 86% în anul 2022 faţă de anul 2021 şi a transferurilor din bugetul local al Judeţului Mureş pentru susţinerea activităţilor neeconomice cu 57% în anul 2022 faţă de anul 2021. Creşterea veniturilor proprii a fost fundamentată pe creşterea numărului de pasageri îmbarcaţi de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş în anul 2022 cu 95% faţă de anul 2021, respectiv de la 90.626 pasageri îmbarcaţi în anul 2021 la 176.839 pasageri îmbarcaţi în anul 2022. La fundamentarea creşterii numărului de pasageri în anul 2022, Regia a avut în vedere şi politicile bugetare adoptate de Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 118/29.07.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus COVID-19”, se precizează în documentul aprobat de CJ Mureş.

Pentru acest an, Regia a estimat cheltuieli totale în cuantum de 13.631.000 lei, adică o creştere cu 19% faţă de anul 2021.

„Cea mai mare creştere se înregistrează la cheltuielile cu bunuri şi servicii, datorată creşterii indicelui mediu al preţurilor de consum (108,19%) şi al creşterii costurilor cu energia şi apă de 2,27 ori în anul 2022 faţă de anul 2021. De asemenea, Regia a estimat o creştere a cheltuielilor de personal cu 30% în anul 2022 faţă de anul 2021, cu respectarea prevederilor Legii nr.317/2021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022. Rezultatul brut (profit) estimat a fi realizat în anul 2022 de regie este în cuantum de 664.000 lei, respectiv o rată a profitului de 5,5% din cifra de afaceri. Pentru anul 2022, Regia a prevăzut efectuarea de cheltuieli pentru investiţii în valoare totală de 41.802.000 lei, reprezentând o creştere de 3,94 ori faţă de sumele aprobate pentru anul 2021. Această creştere se datorează includerii în programul de investiţii pe anul 2022, a obiectivelor de investiţii aprobate prin H.G. nr.666/14.09.2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României. Principala sursă de finanţare a investiţiilor în anul 2022 (90%), o reprezintă fondurile europene conform contractelor de finanţare semnate în data de 18.01.2022, în cuantum de 37.687.000 lei”, se mai arată în nota de fundamentare a hotărârii aprobate de CJ Mureş.

În bugetul Aeroportului Transilvania sunt prevăzute şi alte surse de finanţare a investiţiilor pentru anul 2022, cum ar fi: 771.000 lei reprezentând cota parte de 2% a Consiliului Judeţean Mureş la proiectele finanţate din fonduri europene; 1.985.000 lei reprezentând ajutor de stat pentru investiţii din fondurile publice ale Judeţului Mureş; 605.000 lei reprezentând transferuri din bugetul local al Judeţului Mureş pentru finanţarea obiectivelor de investiţii aferente activităţilor neeconomice aeroportuare şi 754.000 lei reprezentând surse proprii ale Regiei Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE