PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Gorj: Consilierii judeţeni au aprobat asocierea cu Dolj şi Hunedoara în ‘Conurbaţia Jiului’

Consilierii judeţeni au aprobat luni, în cadrul şedinţei ordinare, asocierea Consiliului Judeţean Gorj cu Consiliul Judeţean Dolj şi Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbaţia Jiului”, potrivit AGERPRES.

Potrivit proiectului de hotărâre, obiectivul parteneriatului dintre unităţile administrativ-teritoriale este crearea unei zone de dezvoltare urbană şi periurbană apte să răspundă pozitiv fluxurilor naturale de migraţie, o atenţie deosebită urmând să fie acordată sporirii atractivităţii oraşelor şi comunelor din zona periurbană, luând în considerare atât populaţia care locuieşte deja în aceste zone, cât şi potenţialii locuitori interesaţi să se stabilească în aceste zone.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbaţia Jiului” va avea sediul în România, municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei, nr. 4, camera 128 (sediul Consiliului Judeţean), judeţul Gorj şi un patrimoniu iniţial de 75.000 lei. CJ Gorj contribuie la patrimoniul iniţial cu suma de 25.000 lei, numerar.

„Prin Memorandumul de intenţie – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj ‘Conurbaţia Jiului’ nr. 15036/13433/1793/02.09.2021, reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale judeţul Hunedoara, judeţul Gorj şi judeţul Dolj şi-au exprimat intenţia de a colabora în vederea creării unei axe de dezvoltare teritoriale integrate a celor trei judeţe ce are drept scop concentrarea de populaţie şi investiţii, urmărindu-se constituirea unei zone urbane şi periurbane, inclusiv rurale, ce va dezvolta integrat programe şi proiecte, devenind astfel o conurbaţie, concept ce reprezintă o structură teritorială de cooperare intercomunitară, asemeni zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane”, se arată în proiectul de hotărâre.

Conform aceluiaşi document, membrii asociaţiei îşi propun să colaboreze pentru atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea economică locală şi regională; protecţia mediului înconjurător; promovarea tranziţiei către o energie nepoluantă şi echitabilă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii şi gestionării riscurilor; modernizarea şi eficientizarea administraţiilor publice; promovarea dezvoltării durabile şi integrate a zonelor urbane, rurale şi de coastă şi a iniţiativelor locale; cultul eroilor; integrare europeană; dezvoltarea mobilităţii şi a conectivităţii TIC regionale; promovarea şi conservarea valorilor culturale tradiţionale şi diversitate etno-culturală; promovarea unei transformări economice inovatoare şi inteligente; protecţie socială, asigurare servicii sociale şi promovare servicii publice; educaţie şi informare publică; promovarea drepturilor omului; promovarea egalităţii de şanse; îmbunătăţirii accesului la educaţie şi învăţământ; dezvoltarea şi consolidarea economiei sociale. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE