PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sălaj: Consiliul Judeţean intenţionează să realizeze un parc industrial în comuna Hereclean

Consiliul Judeţean Sălaj intenţionează să înfiinţeze un parc industrial în comuna Hereclean, în parteneriat cu o şcoală gimnazială, ce va pune la dispoziţie cinci hectare de teren în acest scop, potrivit AGERPRES.

Consilierii judeţeni au aprobat, luni, încheierea unui acord de parteneriat între administraţia sălăjeană şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Panic, în vederea realizării unui parc industrial.

Judeţul Sălaj intenţionează să depună spre finanţare, în asociere cu şcoala din Panic, în cadrul Programelor Operaţionale, Mecanisme de Redresare şi Rezilienţă sau alte surse de finanţare identificate, proiectul de investiţie având ca obiect înfiinţarea acestui parc industrial, ca parte componentă a unui program mai amplu de dezvoltare a unei reţele de parcuri industriale în Sălaj.

Potrivit acordului de parteneriat, Consiliul Judeţean va înfiinţa o societate comercială pentru administrarea parcului, va întocmi toate documentaţiile necesare şi va face demersurile necesare pentru obţinerea finanţării, iar Şcoala Gimnazială nr.1 Panic va pune la dispoziţia administraţiei judeţene un teren de cinci hectare, liber de sarcini, cu situaţia cadastrală clară.

„Consiliul Judeţean Sălaj continuă, în această perioadă, demersurile sale de a pregăti portofoliul de proiecte în vederea valorificării tuturor perspectivelor de finanţare din viitoarea perioadă de programare 2021-2027, astfel încât la debutul noului exerciţiu financiar stadiul acestora să fie cât mai aproape de maturitate. Pentru a fructifica, la nivel local, avantajele implementării conceptului de parc industrial, respectiv crearea de noi locuri de muncă, atragerea investitorilor şi a forţei de muncă de tip calificat, generând astfel valoare adăugată atât pentru investitori şi judeţ, cât şi pentru angajaţi şi comunitatea locală, dar şi pentru valorificarea potenţialului uman şi material existent, Consiliul Judeţean Sălaj are în intenţie promovarea la finanţare în cadrul viitoarelor Programe Operaţionale / Mecanisme de Redresare şi Rezilienţă / alte surse de finanţare a obiectivului de investiţii având ca obiect înfiinţarea unui nou parc industrial în judeţ, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Hereclean, ca parte componentă a unui program de dezvoltare a reţelei de parcuri industriale în judeţul Sălaj”, se detaliază în referatul de aprobare al proiectului. AGERPRES

(sursa foto sportulsalajean.ro)

ALTE ȘTIRI RECENTE