PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 3: Bonusuri pentru preşedinţii CA-urilor ale întreprindelor publice tutelate de autoritatea locală

Preşedinţii Consiliilor de Administraţie (CA) ale întreprinderilor publice ale Primăriei Sectorului 3 vor beneficia, începând cu data de 1 ianuarie, de bonusuri suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, după ce consilierii locali au adoptat în şedinţa de joi un proiect de hotărâre pe această temă, potrivit AGERPRES.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, opt „împotrivă” şi patru abţineri.

În cazul proiectelor/obiectivelor/contractelor acordate societăţilor pentru care Primăria Sectorului 3 este autoritate publică tutelară anterior adoptării acestei hotărâri, societăţile vor prezenta până pe 15 ianuarie un raport privind statusul proiectelor/obiectivelor/contractelor, astfel încât Consiliul Local să poată stabili valoarea acestui bonus pentru îndeplinirea obiectivelor/finalizarea proiectelor/contractelor în termenul agreat.

Toate obiectivele/proiectele/contractele acordate societăţilor pentru care Primăria Sectorului 3 este autoritate publică tutelară, după data aprobării acestei hotărâri, vor cuprinde inclusiv valoarea bonusului acordat pentru îndeplinirea realizării obiectivului în termenul stabilit.

Valorile bonusurilor pentru îndeplinirea obiectivului în termenul stabilit vor putea fi de patru categorii, respectiv 25.000 de lei, 50.000 de lei, 75.000 de lei, 100.000 de lei, stabilite în funcţie de complexitatea proiectului acordat societăţii.

În cazul proiectelor/obiectivelor/contractelor care se desfăşoară pe perioada mandatelor mai multor preşedinţi de Consilii de Administraţie, bonusul se va acorda fiecăruia dintre ei pe bază procentuală, în funcţie de perioada în care acesta a administrat societatea, contribuind astfel la finalizarea proiectului/obiectivului/contractului în termenul stabilit.

Conform hotărârii, societăţile pentru care Primăria Sectorului 3 este autoritate publică tutelară vor prezenta trimestrial un raport de activitate.

În cazul în care societatea înregistrează pierdere timp de patru trimestre consecutive, mandatul preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii încetează de drept.

Bonusurile acordate vor fi incluse în calculul valorii totale a componentei variabile a remuneraţiei specificate în contractele de mandat, cu respectarea limitelor anuale stabilite prin legislaţia incidentă în vigoare.

Hotărârea nu se aplică Administrare Străzi S3 SRL şi Algorithm Construcţii S3 SRL, având în vedere specificul proiectelor desfăşurate.

La nivelul întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, Consiliul Local a stabilit ca indemnizaţia lunară netă a preşedintelui Consiliului de Administraţie să fie de 12.000 de lei net/lună, iar remuneraţia lunară netă a celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie să fie 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui, plata acestor indemnizaţii fiind condiţionată „participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie”. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE