PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sălaj: Finanţări nerambursabile de peste două milioane de lei pentru activităţi nonprofit, acordate de Consiliul Judeţean

Consilierii judeţeni din Sălaj au aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, un program anual de finanţări nerambursabile de peste două milioane de lei, pentru a sprijini activităţi nonprofit din domeniile social, tineret, sport, recreativ, potrivit AGERPRES.

„Derularea la nivelul judeţului Sălaj a activităţilor nonprofit de interes general presupune o categorie largă de activităţi, pornind de la activităţile organizaţiilor neguvernamentale pentru tineret, educaţie sau protecţia mediului, activităţile unităţilor de cult şi a cluburilor sportive sau a organizaţiilor acreditate pe programe de protecţie socială. Prin derularea procedurilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, judeţul Sălaj sprijină organizaţiile neguvernamentale, asociaţii sau fundaţii, unităţile de cult religioase în derularea de acţiuni cu caracter specific domeniilor: social, tineret, sport, recreativ”, se arată în raportul de specialitate al proiectului aprobat miercuri.

Suma propusă pentru finanţare este de 1.500.000 lei pentru asistenţă socială şi 550.000 lei pentru activităţi sportive, tineret-recreative şi culturale, banii urmând a fi alocaţi în urma unor concursuri de proiecte.

Tot în cadrul şedinţei de miercuri s-a aprobat şi Ghidul solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul judeţului Sălaj, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în domeniul asistenţei sociale.

„Consiliul Judeţean Sălaj iniţiază, dezvoltă şi susţine, din anul 2007, programe de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj. Datorită experienţei anilor anteriori, a rezultatelor pozitive obţinute şi în baza raportului întocmit la fiecare final de program, se intenţionează continuarea finanţării acestui program şi pe perioada anului 2022”, precizează reprezentanţii administraţiei judeţene, în referatul de aprobare.

Potrivit sursei citate, programul cuprinde activităţi din domeniul asistenţei sociale, prin acordarea de servicii de asistenţă socială primară prestate în principal la domiciliul asistatului, precum şi în centre de zi/cantine sociale şi servicii de specialitate oferite în centre de zi/servicii sociale de tip rezidenţial/ nerezidenţial.

Suma alocată, conform bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, poate fi accesată pe baza unui concurs de proiecte la care pot participa unităţile de cult cu rezidenţă şi activitate socială pe teritoriul judeţului şi entităţile (asociaţii şi fundaţii) care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în judeţul Sălaj având calitatea de prestator acreditat să presteze servicii de asistenţă socială, întrunind toate celelalte condiţii prevăzute în Ghidul solicitantului. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE