PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Alba: Majoritatea celor 168 de poduri de pe drumurile judeţene au durata de exploatare expirată

Cele mai multe din cele 168 de poduri aflate pe drumurile judeţene din Alba au durata de exploatare expirată, potrivit informaţiilor prezentate în „Strategia de mobilitate şi conectivitate în Judeţul Alba 2022-2027”, ce urmează să fie supusă aprobării, miercuri, în şedinţa „ordinară” pe februarie a Consiliului Judeţean (CJ) Alba.

„Majoritatea podurilor aflate pe drumurile judeţene au durata de exploatare expirată şi necesită lucrări de reparaţii şi consolidare pentru aducerea lor la clasa de încărcare E şi aducerea Indicelui de stare tehnică la parametrii impuşi de normativele în vigoare”, se menţionează în documentul citat.

Potrivit acestuia, „analiza stării tehnice a podurilor de pe drumurile judeţene – starea de viabilitate – evidenţiază faptul că aproximativ 20,24% dintre poduri (34 – n.r.) au o stare tehnică bună şi foarte bună (necesită doar lucrări de întreţinere şi mici reparaţii), 69,64% (117 – n.r.) au o stare tehnică satisfăcătoare (necesită reparaţii, consolidări, reabilitări) şi 10,12% ( 17 – n.r.) dintre poduri au o stare nesatisfăcătoare şi rea (presupune reabilitarea sau înlocuirea elementelor structurii de rezistenţă), ceea ce presupune intervenţii urgente asupra acestor obiective de infrastructură”.

Există şi două poduri, ambele de lemn, în stare critică şi care nu asigură astfel condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei, ceea ce presupune, potrivit documentului CJ, intervenţii urgente asupra acestor obiective de infrastructură.

Din analiza stării de viabilitate a drumurilor locale, judeţene şi comunale, s-a observat că, de regulă, starea de viabilitate a podurilor este similară cu cea a drumurilor, necorespunzând cerinţelor de capacitate portantă (clasa E de încărcare) şi cerinţelor traficului actual, necesitând activităţi de modernizare-reabilitare.

Cele 168 de poduri sunt cu structura din beton, metal, boltite din cărămidă şi din lemn.

Starea tehnică a unui pod se determină în scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere şi respectiv a lucrărilor de reparaţii necesare pentru aducerea structurii de rezistenţă a podului, căii şi zonelor aferente podului (rampe de acces, elemente de racordare, albie şi apărări de maluri) în stare tehnică corespunzătoare cerinţelor traficului.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura condiţiile necesare desfăşurării normale, fără întreruperi, pe tot timpul anului, a circulaţiei rutiere. Starea de viabilitate a podurilor este definită şi de starea tehnică a acestora, astfel încât să răspundă la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate şi să respecte condiţiile impuse de Legea 10 privind calitatea în construcţii.

În calitate de administrator al infrastructurii de transport rutieră de nivel judeţean, CJ Alba monitorizează starea tehnică a podurilor şi prioritizează lucrările de intervenţii, întreţinere, reparaţii şi consolidare, în vederea asigurării parametrilor tehnici prevăzuţi de normativele în vigoare.

Potrivit Strategiei, prin investiţiile realizate s-a reuşit ca în proporţie de 90% podurile să aibă o stare tehnică „corespunzătoare”.

„Ţinând cont de starea actuală a reţelei de drumuri publice din judeţul Alba, de potenţialul economic al judeţului, măsurile ce urmează a fi întreprinse în perioada următoare, în ceea ce priveşte reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri şi poduri vor avea în vedere în special zonele care deservesc obiective economice şi turistice, precum şi aglomerările zonelor urbane şi rurale”, se mai arată în document. AGERPRES

(sursa foto

ALTE ȘTIRI RECENTE